Generelle vilkår, rettigheter og copyright

 

1. OMRÅDET FOR DISSE GENERELLE VILKÅRENE
Disse generelle vilkårene gjelder for alle Training Norge AS’ publiseringer gjort på digitale og analoge medier og alle tjenester tilknyttet Training Norge AS (i det følgende også omtalt samlet som "Innholdet"). Innholdet utgis av Training Norge AS. Ved å benytte Innholdet samtykker du til disse generelle vilkårene. Innholdet omfatter våre papirutgaver, nettsteder, apper, ulike typer tjenester, nyhetsbrev, varsler osv.

2. RETTIGHETER OG COPYRIGHT
Training AS og Training Norge AS (heretter benevnt Training) har alle rettigheter til Innholdet slik som tekst, bilder, grafikk, logoer, lyd, videoer og alt annet materiale som publiseres av Training, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. Alle rettigheter til "Training Norge AS", "Training AS", "Salgsleder.no", "Markedsleder.no", "Resultatleder.no", "Personalleder.no", "Inboundsales.no", samt alle våre blogger, internettadresser, varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter til Innholdet tilhører Training, om ikke annet er uttrykkelig fastsatt. Som bruker har du kun rett til å benytte Innholdet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut Innhold fra tjenestene for private og ikke-kommersielle formål, forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke Innhold for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt. Det er ikke lov å videresende kopiert innhold til annen mottaker. Det er tillatt å linke til åpent tilgjengelig publisert Innhold, men annen gjengivelse av innholdet på våre nettsteder og/eller vårt presentasjonsmateriale er kun tillatt med skriftlig samtykke fra oss.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER
Training tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i Innhold. Training fraskriver seg ethvert ansvar for dette. Training er heller ikke ansvarlig for tap som følge av feil på eller i tilknytning til Innholdet, nedetid, andre tekniske problemer eller feil i eller ved kilder som Innhold viser til eller henter informasjon fra. Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver Training seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet Innholdet.

4. ANNONSER
Den enkelte annonsør har ansvaret for annonsene som finnes på Innholdet. Training har ikke noe ansvar for hva som fremgår i annonsene.

5. LINKER
Innholdet kan ha linker til informasjon og materiale på andre tjenester. Training har ikke noe ansvar for informasjonen og materialet som finnes på eller via slike linker.

6. MATERIALE DU SENDER INN
Som bruker kan du velge å sende inn materiale til Training. Ved å sende inn materiale gir du Training en ubetinget, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar og evigvarende rett til å utgi materialet via Innholdet, i ethvert format, i enhver publikasjon tilknyttet Training, på enhver plattform tilknyttet Training, både eksisterende og de som måtte utvikles i fremtiden. Training gis videre rett til å foreta endringer i og redigere det mottatte materialet innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Ved å sende inn materiale til Training innestår du for å ha alle nødvendige rettigheter til det aktuelle materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet du sender inn, plikter du å gjøre Training uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom dette ikke er gjort, har du som innsender ansvar for ethvert økonomisk tap Training lider som en følge av manglende rettigheter. Training honorerer ikke innsendt materiale, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale om dette.

7. DISKUSJONSFORA OG LIGNENDE
Dersom du deltar i diskusjonsfora eller lignende i tilknytning til Innholdet eller Training, oppfordrer Training deg til å følge alminnelig god folkeskikk. Training forbeholder seg retten til etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å fjerne innhold som Training vurderer som støtende eller upassende på noen måte. Du kan holdes ansvarlig for din opptreden på diskusjonsfora og lignende. Training forbeholder seg retten til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Training lider på grunn av upassende opptreden. Training har ikke noe ansvar for innholdet på diskusjonsfora eller lignende og oppfordrer til varsomhet ved bruk av slikt innhold.

8. PERSONVERN
Trainings personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med våre digitale tjenester. Personvernerklæringen finnes her.

9. ENDRINGER AV DISSE GENERELLE VILKÅRENE
Training kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig.

10. TVISTER
Tvister som måtte oppstå knyttet til Innhold eller de digitale tjenester skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

11. HENVENDELSER
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på: kontakt@training.no