Full-Width.jpg

Smart - Workshop

Tenk riktig - FØR du setter i gang

Hvordan ville ditt neste prosjekt sett ut om du alt FØR du startet hadde tenkt riktige tanker?

Hva om du om hadde blitt utfordret på måten du tenker i dag, slik at du unngikk å kopiere tidligere løsninger? 

I training har vi bred erfaring med å gjennomføre workshops som setter deg i stand til å tenke riktig FØR du setter igang. 

Vi tar rollen som djevelens advokat og fasilitator, på den måten vil du få nye øyne på løsningen, du vil bli utfordret til å tenke annerledes. 

Våre workshops strekker seg over 1-2 effektive timer, vi hjelper deg til å sette gode mål, finne de riktige stegene på veien og ikke minst skissere opp hva som må til av ressurser for å lykkes. 

training_ideer.jpg
workshop.jpg

Arbeidsmetodikk:

Vi jobber blant annet etter følgende metode:

  • Introduksjon
  • Kartlegging av ønsket resultat
  • Idemyldring - gruppearbeid
  • Definere stegene til ønsket mål
  • Utforming av tidsplan
  • Tidfeste første skritt

PRIS: 3.850,-

Training fasiliterer prosessen og coacher deltakerne frem til ønsket SMART-mål.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Trykk her.