About-Hero.jpg

Våre verdier

Vi skaper resultater

Vi heter Training ganske enkelt fordi det er det vi tilbyr – i mange ulike former. Vi trener mennesker. Training hjelper bedrifter med å skape resultater gjennom målrettet og tilpasset trening - i det format som gir mest effekt.

Våre verdier gjør oss i stand til å nå målet vårt:
 SKAPE resultater for våre kunder. 
Vi har som overordnet grunntanke at vi skal opptre: 

  • Skikkelig - alt vi gjør, skal vi strebe etter å gjøre skikkelig.
  • Kompetent - vi utvikler oss selv kontinuerlig for å være i forkant og levere best resultat. Vi skal være gode på det vi gjør, og gjøre kunden god.
  • Ambisiøs - på egne, og på kundens vegne.
  • Prestere - målet er at vi skal prestere, og enda viktigere hjelpe kunden til å prestere.
  • Effektiv - i form og innhold, så vi når målet raskere og til lavest mulig kostnad for kunden.

SKAPE er således noe mer enn ett ord for oss, det er våre interne retningslinjer vår vei, vårt mål, vårt løfte – og din trygghet. Takket være et kompromissløst fokus på at våre treninger skal skape resultater for kunden, blir selskapet nå ansett for å være blant de beste treningstilbyderne i Norge. 

Du ønsker effekt! Du ønsker forbedring! Du ønsker resultater! 
Det er derfor du skal velge Training som din kompetansepartner.

Training-Compete-2.jpg

 Målet med treningen er – endret atferd

 Training utvikler og hjelper individer, grupper og organisasjoner til økt forståelse og endret atferd. Treningene vi leverer skal gi effekt og skal kunne måles.