Full-Width.jpg

Teamkultur

De 20% beste står for 80% av resultatet

Vi vet i dag at tradisjonelle endringsprosesser ikke gir ønskede endringer. Flere undersøkelser dokumenterer at opp mot 70-90% av alle endringsprosesser ikke kan vise til vesentlig endringer selv etter 2 år. Det være seg LEAN-prosesser, Ledertreninger eller for eksempel innføring av et nytt IT-system.

Fellesnevneren er at tradisjonell tilnærming for å påvirke atferd ved å informere og øke menneskers innsikt slik at de handler ut fra rasjonell egeninteresse - feiler. Atferdsøkonomi gir svarene.

Vi som Atferdsøkonomer vet på den annen side at mennesker i mye større grad enn vi liker å tro styres av umiddelbar belønning. Vi liker å se på oss selv som rasjonelle, forutsigbare og fornuftige mennesker, selv om vi opptrer annerledes.

Løsningen for å påvirke og endre atferd i ønsket retning er atferdsdesign. Vi bruker vår innsikt om menneskets forutsigbare irrasjonalitet til å endre kontekst og derved situasjonen rundt mennesket. Kontekst (fra latin: contextus, «sammenveving») er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand.

kultur-analyse-fixed-mixed-growth.jpg

En enkel analyse kan avgjøre om du og din organisasjon er Fixed, Mixed, eller Growth. 

Adferdspsykologi-Tanker.png

Dette handler ikke bare om team!
Dette handler først og fremst om individet!

Hvorfor gjør vi det vi gjør?
Hvordan skal vi legge til rette for å gjøre noe annet, noe mer, noe bedre?

Dytting - Nudging?

Atferdsøkonomi er atferdsdesign. Det betyr at vi påvirker medarbeideres atferd gjennom å bevisst designe av den sosiale konteksten; systemer, regler og teknologi. Gjennom bevisst design av konteksten oppnår vi å «dytte» medarbeidere ut av komfortsonen og hjelpes til å gjennomføre beste praksis. På den måten sikrer vi at det blir lettere for den enkelte å gjennomføre krevende endringer.

Ved å designe selve arbeidskonteksten vil vi legge til rette for varige endringer. På den måten øker vi sannsynligheten for at nye vaner oppstår - og med nye vaner kommer ønsket endring.

Ønsker du varige endringer?

Ledere som ønsker resultater velger oss.

Atferdsendring er nøkkelen og vi hjelper deg i prosessen fra å tenke det – til å gjøre det.

Kontakt oss for mere informasjon - Klikk her!