Full-Width.jpg

SalgsCoaching

En god salgstrener er gull verdt

Vi vil flytte individer fra se og høre - til å gjøre.  Kunnskap og kompetanse kan vi bygge opp gjennom kurs og trening. Men, ... for å lykkes med atferdsendring - å få individer til å gjøre noe nytt og bedre, så er coaching et uvurderlig verktøy. Gjennom riktig målrettet coaching har vi mulighet til å utvikle mennesker over et bredt spekter av ferdigheter. Hvordan skal vi lykkes med å ta i bruk best-case-practice? Hva passer best den enkelte?

Fordelene med coaching er mange; 80% av de som fikk ta del i coaching rapporterte at de opplevde forbedret arbeidsevne, økt effektivitet og økt selvtillit, 77% rapporterte bedre evne til å bygge opp gode relasjoner med kunder og kollegaer og 86% rapporterer at de har fått langt høyere utbytte enn forventet. (kilde: ICF 2009).

Coaching-Ledercoaching-5-steg.jpg

Det viktigste vi ser og opplever er at vi gjennom salgscoaching sikrer at våre kunder får trygget investeringen. 

Selgere som ønsker resultater velger oss.

Vi hjelper deg i prosessen fra å tenke det
– til å gjøre det.

Kontakt oss for mere informasjon - Klikk her!

Coaching-Ledercoaching.jpg

Coaching har som mål å endre de interne tankeprosessene. Vi forteller deg altså ikke hva du skal tenke, men lærer deg til å være bevisst på at dine tanker - og følelser - styrer din handlinger. 

Vi tar steget videre fra ekstern påvirkning til intern dialog. Sistnevnte er nødvendig hvis vi skal ha håp om å skape varig endring. Dette er dette som gjør coaching så sterkt.

Det er mange elementer vi kan gjøre bruk av for å internalisere kompetanse. Mest vanlig er det å bruke 1 til 1 dialog, gruppedialog, samreiser og sammøter - gjerne i kombinasjon.

Coaching er ikke nødvendigvis riktig for alle, og det er derfor gjerne noe vi vurderer behovsprøvd hos ulike kunder.