Referanser

Velg en bransje

Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen

Av Per Stilling March 18, 2018

Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen forvalter AFP i privat sektor og..

Skredder'n Barnehage

Av Per Stilling March 18, 2018

Skredder´n barnehage er en privat barnehage med 24 ansatte og 62 barn mellom 1 og 6 år, fordelt på..

Ramirent

Av Per Stilling March 18, 2018

Ramirent, tidligere Bautas, er en ledende leverandør av utleieutstyr til bygg og anlegg, industri,..

Fokus Sikkerhet

Av Per Stilling March 18, 2018

Fokus Sikkerhet AS er et salgs- og installasjonsselskap innen alarm, sikkerhetstjenester og moderne..

Handelshøyskolen BI

Av Per Stilling March 18, 2018

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med fire studiesteder i Norge: Oslo,..

Nordby Maskin AS

Av Per Stilling March 18, 2018

Nordby Maskin AS har drevet med anleggsvirksomhet siden 1984 og har i dag ca. 100 ansatte, og en..

Rambøll

Av Per Stilling March 18, 2018

Rambøll er Nordens ledende samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, miljø, olje..

Oslo Kommune - Utdanningsetaten

Av Per Stilling March 18, 2018

Utdanningsadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av..

Emirates

Av Per Stilling March 18, 2018

Emirates er et flyselskap med hovedkontor i Dubai i De forente arabiske emirater. Det opererer med..

Søk

Nye referanser