Referanser

Sparebank1 Østfold Akershus

Sparebank1-OA-logo.jpg

SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk, lokalt forankret 
sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som
sitt prioriterte markedsområde. Banken består av 10 bankkontorer / 7 eiendomsmeglerkontorer og 235 ansatte.  

Training ble i samarbeid med Thomas International engasjert over 4 heldagssamlinger for å trene samtlige banksjefer og bedriftsrådgiverne. Målet med treningsprogrammet var å øke effektiviteten (tidsstyring), salgsmotivasjonen, CRM-kompetansen, samt å bygge bedre kunderapport (gjensidig tillitsbygging).

DEL DENNE REFERANSEN | |

Søk

Nye referanser