Referanser

Skredder'n Barnehage

Skreddern-Tommeliten.jpg

Skredder´n barnehage er en privat barnehage med 24 ansatte og 62 barn mellom 1 og 6 år, fordelt på 4 avdelinger. 

Training ble av Styret og daglig leder, engasjert for å gi «nytt liv» til barnehagen. Alle ansatte ble atferdsanalysert, før vi sammen justerte organisasjonen, med ny arbeidsfordeling. Gruppeledere følges opp månedlig, med coaching og støtte. Resultatet etter treningen er lavere sykefravær blant ansatte, høyere medarbeidertilfredshet og lavere driftskostnader. 

Referansevideo: Rune Dahl, daglig leder

DEL DENNE REFERANSEN | |

Søk

Nye referanser