Referanser

Unified Messaging Services

Referanse salgstrening,referanse møtebooking, referanse UMS møtebooking

UMS utvikler og leverer løsninger for kommunikasjon med innbyggere, samt befolkningsvarslingssystemer forå øke menneskers sikkerhet og velferd. Vår ekspertise i å nå folk når en krise inntreffer, bidrar til å øke deres trygghet med effektive og presise meldingsleveranser. Løsningene våre hjelper offentlige instanser, nødetater og private bedrifter med å nå innbyggere med kritisk informasjon til rett tid.

Training har over lengre tid bistått UMS med effektive og relevante salgstreninger. 

DEL DENNE REFERANSEN | |

Søk

Nye referanser