Referanser

Norpark

Norpark.png

Norpark - Norges Parkeringsforening er bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, både for kommersiell og forvaltningsmessig drift. Kommuner, kommunale foretak og private virksomheter som driver håndhevingstjenester, samt private virksomheter som leverer varer og tjenester innenfor foreningens virkeområde.

Norpark er en viktig utdanningsinstitusjon og avholder faglige kurs for alle ansatte som jobber med parkering.

Training underviser Trafikkbetjentene i Konflikthåndtering. Undervisningen er obligatorisk og avsluttes med en eksamen. 

DEL DENNE REFERANSEN | |

Søk

Nye referanser