Referanser

Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen

AFP-Logo.png

Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen forvalter AFP i privat sektor og Sluttvederlagsordningen, tariffestede ordninger avtalt mellom LO/NHO og andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800.000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Privat AFP og Sluttvederlag forvalter i overkant av 30 milliarder kroner, og er kontaktpunktet for ca. 10.000 foretak, samt arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. 

Training har jobbet med Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen siden 2015. Atferdsøkonomi legger grunnlaget for at organisasjonen utvikles, med riktige verdier og ansatte som trives. Vi har jobbet med verdier, ledergruppen, tillitsvalgte og mange dyktige ansatte.

DEL DENNE REFERANSEN | |

Søk

Nye referanser