About-Hero.jpg

Hvordan jobber vi

Vi skaper resultater

Vi heter Training ganske enkelt fordi det er det vi tilbyr – i mange ulike former. Vi trener mennesker. Training hjelper bedrifter med å skape resultater gjennom målrettet og tilpasset trening - i det format som gir mest effekt.

Hva er målet?

Vi jobber målrettet. Hensikten med en trening er som regel å utvikle individer og grupper til økt forståelse og positivt endret adferd. For at vi skal kunne lykkes med det så er vi nødt til gå dypere enn et vanlig kurs. Vi er, som med fysisk trening, nødt til å trene regelmessig og målrettet – for å høste resultater.

Hvordan lærer voksne mennesker?
Mange er opptatt av innhold? Det er naturligvis viktig å sikre kvaliteten på innholdet, men viktigere er det å sørge for at innholdet tilpasses mottakerne, og justeres på en slik måte at vi kan endre både vår forståelse og vår atferd. Mens skolelærere er opptatt av barneopplæring (pedagogikk), fokuserer vi som jobber med voksenopplæring (androgogikk) på ulike læringsstiler.

Læring er først og fremst en prosess, og særlig David Kolb har betydd mye for utviklingen av voksenopplæring. Kolbs forskning og teorier har ledet ut i Kolb’s Læringssirkel, som har inspirert mange senere forskere. En av disse, Bernice McCarthy, har videreutviklet en metode som er basert nettopp på Kolbs Læringssirkel og de ulike persontypene beskrevet av psykologen Carl Gustav Jung. Denne læremetoden har fått navnet 4MATVåre treninger er bygget opp på plattformen 4MAT. Kort fortalt viser erfaringene at vi voksne lærer gjennom en kombinasjon av fire læringsstiler: 1) konkret erfaring; 2) refleksjon og observasjon; 3) konseptualisering; 4) aktiv eksperimentering. Som individer er vi ulike, men vi har likevel alle læringsstilene i oss – i ulik grad. Vi har behov for å få stimulert alle læringsstiler, og forskning viser at man ved å tilpasse opplæringen oppnår en dypere og mer effektiv trening.

Gamification, E-Learning, Webinar, Blended Learning, MOOC, asynchronous training, Flipped Classroom - dette er ikke nytt for oss. Vi tar i bruk de metoder og verktøy som er best egnet til å skape resultater.

Hvordan trener vi i training?

Med Training deltar du ikke på enda et kurs, men trenes i å oppnå resultater. Training isolerer de kritiske momentene i prosessen og lar deg fokusere på akkurat det du trenger, nå! Du får altså ikke standardfraser og floskler, men blir trent i det som er kritisk viktig – for deg! Prosessen er hos oss gjennomtenkt for at deltakerne skal få full uttelling for tiden som investeres i treningen. Vi tar vare på deg fra første kontakt, og sikrer at du etter treningen ikke faller tilbake i gammel hverdag.

For at våre kunder skal få fullt utbytte av treningen, er det vår oppgave at læringsprosessen er godt ivaretatt. ”Blended Learning” betyr som uttrykk at læring er et resultat av ulike impulser satt i system; teori, case, spørsmål, bilder, lyd, praktisk prøving og testing. Ulike individer betyr ulike behov, og takket være vårt e-læringssystem kan vi nå skreddersy opplæring, slik at ulike læringsstiler adresseres, og at opplæringen dermed får maksimal effekt. Kombinasjonen mellom e-læring, samlinger og gjentatte repetisjoner sikrer at vi påvirker selgeren mest mulig effektivt og lederen vil bli holdt løpende orientert om selgernes utviklingsnivå.

Forenklet kan vi si at trening er et samspill mellom lederen, deltakeren og Training som leverandør. Lederen er en viktig bidragsyter gjennom hele prosessen, slik at vi utvikler ressursene til beste for organisasjonen.

Bevissthet og kompetanse gjør det mulig å skape stadig bedre resultater.

One-size fits all... eller spesialtilpasset for deg?

Våre etablerte kurs og treninger er kvalitetstestet - og fungerer. Det gir en ekstra trygghet å bruke gjennomprøvde moduler i treningsopplegg, og det medfører som regel en kostnadsbesparelse.

Likevel kan det være mange grunner til å tilpasse kurs og opplæring til din virksomhet. Bransje- eller virksomhetsspesifikke behov, spesialbehov hos ansatte eller ønske om å spare tid på å ha kurset i egne lokaler kan gi mer effektiv læring med skreddersøm. Bedriftsintern opplæring kan også være en rimeligere kursform om det er flere ansatte som skal ha samme opplæring. 

Alle våre bedriftstilpassede kurs utformes i samråd med deg som oppdragsgiver, og vi tar alltid utgangspunkt i deres behov. Training er en komplett leverandør av kompetanseutvikling og tilbyr et bredt spekter av både fagområder og utdanningsformer.

Du som kunde kan velge å skreddersy et helt eget program der dere styrer innhold og omfang, eller du kan ta utgangspunkt i vår etablerte kursportefølje..Vi utvikler alle våre kurs fra idé til gjennomføring, og det ligger et omfattende research-arbeid til grunn for hvert program. De fleste av våre etablerte treninger kan vi enkelt gjennomføre hos dere.

Uansett om du velger å skreddersy eller plukke et etablert kurs , får du et opplegg som innrettes etter deres kultur, arbeidsforhold og vilkår, og som skaper en felles plattform der flere får høre det samme.

Vi tilbyr:

  • kundetilpasset og skreddersydd kurs og opplæring
  • alt fra enkeltforelesninger til hele utdanningsprogrammer
  • kartlegging av deltakernes forkunnskaper og forventninger
  • erfarne og kvalitetssikrede trenere
  • kostnadseffektivitet, hvor vi tilpasser oss deg - din tidsramme og din økonomi

 

Vi kan komme til dere, dere kan komme til oss - eller vi kan ordne egnede kurslokaler på ønsket sted. 

Uansett hvilket behov du, dine ansatte eller din bedrift/organisasjon har, vil vi gjerne snakke med dere. 

Start utviklingen hos oss i dag! Velkommen.

 

Du ønsker effekt! Du ønsker forbedring! Du ønsker resultater! 
Det er derfor du skal velge Training som din kompetansepartner.

Training-Prosess-Crop.jpg.png

 Målet med treningen er – endret atferd

 Training utvikler og hjelper individer, grupper og organisasjoner til økt forståelse og endret atferd.
Treningene vi leverer skal gi effekt og skal kunne måles.