Full-Width.jpg

Effektmåling

Sikt fremover - ikke bakover

Du må vite hvor du kommer fra... for å forstå hvor du skal!

Dette sa en inspirerende professor i økonomi ved NHH.

Etter mange år, med mange kunder har vi sett at det er vanlig å gjøre ulike endringer, uten tydelige mål - og uten gode kriterier for å måle effekt. 

Det ønsker vi å gjøre noe med. Training ønsker å skaperesultater for våre kunder. Det forplikter. Vi må bli enige om mål, målekriterier, tiltak og etterfølgende effektmåling.

Training-100KPI.jpg

Ledere som ønsker resultater velger oss.
Kontakt oss for mere informasjon - Klikk her!

Training-kpi.jpg

Hvilke KPI'er blir vanligvis ansett som de viktigste?

  • Kundetilfredshet
  • Intern Prosesskvalitet
  • Ansattes tilfredshet
  • Finansielle måltall

Den første er kanskje den viktigste? Kundetilfredshet - uten kunder ville ikke organisasjonen din være her. 

Det finnes mange ulike KPI'er, som vi kan styre bedriften etter. Vi deler gjerne våre erfaringer med våre kunder. Du kan også lese mer i våre blogginnlegg. 

Det viktigste er at vi er enige om hvordan vi måler effekt, og så justerer vi tiltakene underveis, så vi er sikre på å treffe.