Full-Width.jpg

Coaching

Gode ansatte gir gode resultater

Overrasket?

Kanskje ikke. For med gode ansatte kommer beviselig bedre resultater. Men i en verden og et næringsliv i stadig raskere endring opplever mange at kravene i arbeidsrollen endres.

Å være god kommer ikke av seg selv.

Vi mener at salg og ledelse er ferdigheter og at ferdigheter kan læres.

Hvordan lykkes?

Skal du lykkes i en stadig mer kompleks verden er det essensielt at du har kompetansen som gjør at du kan fungere i jobben din og, nemlig, skape resultater. 

Ved å benytte en god coach får du innføring i ulike nøkkelkompetanser på flere områder.

Våre coacher er alle erfarne ledere med bred faglig kompetanse.

Training skaper resultater

Riktig atferd er nøkkelen og vi hjelper deg i prosessen fra å tenke det – til å gjøre det.


Les mer om målrettet salgscoaching.

Les mer om målrettet ledercoaching.

 

Kontakt oss for mere informasjon - Klikk her!

Ledertrening-00.jpg

Hvorfor coaching?

Du vil få: 

  • Kunnskap om hvordan du kan lede andre og hvordan du kan bidra til å lage mer produktiv hverdag for deg, ditt team og dine kunder.
  • Kompetanse og innsikt i eget lederskap.
  • En nyttig "verktøykasse" med ulike verktøy og metoder for å skape endring og motivasjon.
  • Lære mer om deg selv og hvordan andre mennesker fungerer.

Coaching skal være lønnsomt

Programmet skal være lønnsomt og gi resultater - for den enkelte - og firmaet.

  • Ved å velge coaching gjennom Training sikrer du at du får en nyttig plattform å bygge videre på. 
  • Du får nyttige verktøy som du kan bruke umiddelbart i egen hverdag. 
  • Du får innsikt i hvordan du kan motivere deg selv og andre.