Trainingbloggen

Mynt og Kron - De store talls lov

Mynt-Kron

De store talls lov - hvorfor fokusere på det langsiktige?

Som tidligere nevnt, har vi en tendens til å overse de mulige konsekvensene av våre valg på sikt, fordi vi er så fokusert på det som er synlig rett foran oss. Les gjerne innlegget: "Når saueflokken løper utfor stupet - Farlig gruppementalitet!" Denne artikkelen er også interessant: "Hvorfor er det farlig å gå mot strømmen?"

Økonomer og psykologer kaller dette fokuset på det kortsiktige, vår nærsynthet - og vår blindhet for det langsiktige, for myopisk taps- og risikoaversjon. I aksjemarkedet er dette veldig synlig når man ser hvordan investorer overreager på finansiell informasjon. I tider med mye positive nyheter vil vi få et såkalt bull market (en periode med generelt stigende priser) der investorer rett og slett kjøper aksjer fordi alle andre gjør det, helt til boblen sprekker og det oppstår krise. Når det gjelder negative nyheter har vi en tendens til å reagere enda sterkere, noe som raskt kan føre til nedadgående spiraler for selskaper fordi investorer selger seg ut i massevis, samt unngår å kjøpe aksjer. I motsetning til bull market, kalles dette et bear market.

Folk flest, folk flest holder seg likevel langt unna aksjemarkedet fordi de føler at det er for risikofylt. Mange foretrekker i stedet å oppbevare sparepengene trygt i en bank. Paradoksalt nok, ville vi historisk sett fått omtrent 5% bedre avkastning ved å investere i aksjer i forhold til renteavkastningen vi får fra banken. Men... fordi vi synes det er vanskelig å tenke langsiktig og fordi det er vondt å se prisen på aksjeinvesteringene gå opp og ned hver dag, velger vi heller å forholde oss til den trygge og forutsigbare renten til banken.

Hva mener du? Er dette rasjonelt eller irrasjonelt?

Mynt-Kron_1000XRisikoen (beta) ved en aksje er sterkt linket til hvor mye dens historiske pris har variert. Når man kaster en mynt opp i luften er risikoen for at den lander på kronsiden lik 50%, altså det er høy variasjon mellom utfallet kron og mynt. Hvis man kaster en mynt opp i luften 10 ganger, vil man i teorien kunne forvente at 5 av gangene vil den lande på kronsiden. Men i praksis kan det likevel godt være at mynten vil lande på kronsiden 9 av 10 ganger. Hvis man derimot kaster en mynt 1000 ganger opp i luften (som figuren viser), så vil sannsynligheten for at den lander på kronsiden 900 ganger være svært lav. Dette reflekterer de store talls lov, som sier at jo flere tilfeller man har av en hendelse desto nærmere kommer man det forventede resultat, lik sannsynlighet 50/50. 

I Per Stilling’s artikkel The Race - "... rise each time you fall!", henviser Per til et rørende og viktig dikt som sier at vi må reise oss igjen hver gang vi faller. Man kan linke dette diktet til de store talls lov, fordi for hver gang du reiser deg vil du komme nærmere det forventede resultatet. Desto lengre du holder fast på ditt ønskede mål desto større blir sannsynligheten for å faktisk nå det.

Så, for å konkludere, hvis du ser på veien mot ditt mål som et maraton med opp- og nedturer vil det å gå mot strømmen etter hvert oppleves lettere. Selvsagt er dette enklere sagt enn gjort, men ved hjelp av trening, rådgivning og god støtte kan man bli dyttet til å fokusere på det langsiktige selv under kortsiktige nedturer. Det lønner seg - i lengden!

Noen har sagt: Det er menneskelig å falle, djevelsk å bli liggende og guddommelig å reise seg.

Helt avslutningsvis, ønsker jeg å gjøre deg oppmerksom på denne korte artikkelen:
Kan du forbedre din evne til å ta fornuftige beslutninger? 

SHARE THIS STORY | |

Søk

Nye artikler

Abonner på bloggen