Trainingbloggen

Møtebooking – Et tips du må kjenne til for å lykkes

office-1209640_1920

I dette blogginnlegget tar vi for oss 1 av totalt 5 gode grunner til at du bør prioritere møtebookingen din, nemlig at du kalkulerer verdien av tiden du bruker på møtebooking før du starter. Vi går grundig til verks på dette punktet fordi det er det viktigste, og krever mer forklaring.

Vi tror det er nyttig for din egen motivasjon å faktisk kalkulere hvor mye timene du setter av til møtebooking hver uke er verdt for deg som selger (evt selskapet du jobber for). La oss vise deg hvorfor.

Kalkuler verdien – få motivasjon til jobben

Hvordan får du avtalt kundemøtene? Inbound Marketing? Møtebooking? Anbefalinger? Kanvas? La oss si at du har en ringedag for å booke møter, og du klarer å ta 20 telefoner i timen. Anslagsvis 10% gir gevinst, det vil si ca. 2 møter i timen.

calculator-385506_1920Ut i fra det premisset, lager vi et tenkt eksempel:

Si at en av av de to potensielle kundene du har booket møte med velger å si ja til ditt tilbud – 5 stk. produkter á kr. 20.000 + 10% årlig service. Total verdi år 1 = kr 100.000 + 10% = kr 110.000, gitt at de ikke bestiller mer. Du estimerer at du anslagsvis har treff på hvert andre kundemøte, 50%. Den andre halvparten kjøper ikke, nå.

Når halvparten av møtene går inn og leder til salg, så kan vi i dette eksemplet summere at 1 time med møtebooking for deg er verdt kr. 110.000,-

Det fine med gjennomsnitt er at det gir oss relevante tall å jobbe med, og til å sammenligne dager, måneder, år, tidspunkter, kundesegmenter, selgere, produkter, formuleringer og pristilbud.

Hva er dine tall?

A - Hvor mange telefoner rekker du å ringe pr. time, når du booker møter = kvantitet
B - Hvor mange må du gjennomsnittlig ringe for å få avtalt et møte = treffprosent
C - Hvor mange møter klarer du gjennomsnittlig å avtale i timen = bookingeffektivitet
D - Hvor mange kundemøter må du gjennomføre for å få salg = konverteringsprosent
E - Hvor mye kjøper en kunde for, gjennomsnittlig første året = verdi på handlekurv

Verdien på en møtebookingstime ($t) for deg er da:
$t = C * E/D  (der C er bookingeffektivitet, E er handlekurv og D er konverteringsprosent).

Noen vil argumentere for at det er mer utfordrende enn dette å sette en rett verdi på kundene. Det er andre elementer som spiller inn, som f.eks lønnsomhet, strategisk verdi, referanseverdi, osv.

Det er åpenbart riktig, men vi opplever at det ligger en egenverdi i å finne sammenligningstall, som vist over.

LES OGSÅ: Tre steg til flere kundemøter

Etter hvert som vi bygger opp erfaring på ovenstående A, B, C, D og E, vil vi få stadig bedre sammenligningsgrunnlag og disse tallene kan bli grunnlag for et nyttig styringstall eller nøkkeltall (KPI, Key Performance Indicator).

devops-3148393_1920Senere, vil det være mulig å forbedre modellen, så vi i forkant kan prospekterer bedre – og følgelig ringer telefoner til kunder som er «varmere», «riktigere», «mer lønnsomme», «mer strategiske», osv. Det vil da gradvis forandre gjennomsnittet – og gi oss et oppdatert og forbedret styringstall (KPI).

Les også: Tidsstyring – lær raske teknikker for økt kvantitet og kvalitet

Nå, når du har en bedre ide om hva verdien på en ny kunde er, anbefaler vi at du setter av 2 timer regelmessig hver uke til møtebooking. I løpet av de to timene har du som mål å øke den gjennomsnittlige bookingeffektiviteten (C), uke for uke.

Vi tror at det vil gi en egen motivasjon å kunne vise til at du i dag eksempelvis har booket 3 møter og dermed lagt grunnlaget for 3 x 110.000 = kr. 330.000. Kanskje du vil kunne se nytten av å ha 2 ringedager i uken á 2 timer? Forutsetningen er å jobbe målrettet, regelmessig og målbart.

New call-to-action

SHARE THIS STORY | |

Søk

Nye artikler

Abonner på bloggen