Trainingbloggen

Ledelse: Slik skaper du bedre resultater!

Slik skaper du bedre resulater

Så, hva er DEN mest betydningsfulle lederaktiviteten DU kan gjøre for å påvirke resultatene best?

Er svaret:

  • Skyhøyt fokus på mål og KPI’er?
  • Laserblikk på aktiviteter og to-do lister?
  • Økt kontroll av dine ansatte?
  • Riktige ansettelser?
  • Er det rett mental innstilling?

Er det ikke det da?

Som leder har jeg selv gått i denne fella mange ganger - og jeg er ikke alene. Årsaken er snublende enkel:

Vi ledere måles først og fremst på hva VI oppnår i form av kroner og øre. Enten det er besparelser eller inntekter, er det fort gjort å følge opp dine ansatte på det DU måles på. (Les KPI’er.) 

Men vet du hva? Dette gir ofte ikke de resultatene du er på jakt etter. For hvem motiveres over tid av ensidig måling på kalde tall og fakta? Min erfaring er at vi mennesker motiveres av samhandling, dialog og læring. Det gir rom for vekst og utvikling. Analogien blir som å måle en snekker på hvor godt skruene sitter i treverket, når det viktigste resultat er hvordan huset ser ut til slutt. 

Så hvilket verktøy kan du som leder benytte for å påvirke resultatene best mulig?

Svaret er coaching – altså å legge opp til en lederstil der du stiller gode spørsmål og tilrettelegge for løpende dialog og læring.

Gjennom denne formen for oppfølging ser du dine ansatte som mennesker og hjelper dem til å ta rette valg, vokse og utvikle seg. Du utfordrer på hvordan oppgaver utføres fremfor utelukkende å måle resultatene av dem.

Ledere som er levende opptatt av å coache sine selgere får gjennomgående bedre resultater – enn de som ikke gjør det. (Kilde CEB).

Paradokset er at hele 73% av lederne brukte mindre enn 5% av sin tid på coaching. (i henhold til en undersøkelse utført av TAS Group,)

Om denne undersøkelsen er direkte overførbar til norske forhold sies det ikke noe om. Men jeg tror tendensen kan overføres til oss. Her ligger det med andre ord et stort potensiale for bedre trivsel, økt kvalitet og ikke minst, det vi alle jakter på, bedre RESULTATER.

Oppsummert kan vi si at en aktiv leder som driver løpende coaching, som tar sine ansatte på ”fersken” i å gjøre gode (og ikke så gode) aktiviteter, vil gjøre det mye bedre enn de som ikke gjør det.

Tenk hvilken effekt dette har for både topplinje og ikke minst bunnlinjen- da snakker vi resultater! 

Tror DU det har noe for seg å drive aktiv coaching?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i Training kan hjepe deg er du velkommen til å ta kontakt for en gratis og forpliktende prat. 

SHARE THIS STORY | |

Søk

Nye artikler

Abonner på bloggen