Blog

Hvordan kan du enkelt øke effektiviteten din?

Påstand: Du utnytter ikke potensialet ditt!

- vi tror at du kan øke kapasiteten din betraktelig med små justeringer.

Expressions-1.jpg

Vi har truffet mange spennende bedrifter i løpet av de siste årene. Når vi møter prospekter og kunder er det gjerne relatert til et behov om å hente ut en større del av salgspotensialet. Vi har kommet frem til at norske bedrifter har det man kan kalle en 80% kultur. Vi gjør det greit nok, men er det godt nok?

80% Kvantitet
80% Kvalitet
80% Retning

80% Kvantitet. Dette betyr at du er på 8 kundemøter i uken, selv om målet var 10. Du rekker 80 møtebookingstelefoner på en dag, selv om planen var 100. Det er ikke dårlig, men det er 80% Kvantitet.

80% Kvalitet. Du leverer tilbudet 2 dager etter fristen, men «det gjør de andre også». Du har litt skrivefeil kanskje, men det er ikke så nøye. Du lover å komme tilbake på epost/telefon litt senere, men det går i glemmeboken. Det er kanskje ikke så farlig, men det er 80% kvalitet.

80% Retning. Gjør tingene riktig, eller gjør de riktige tingene? Retning er avgjørende for å øke din bunnlinje. Hvilke kunder prioriterer du? Hvem skal du ringe, hvem skal du besøke, hvilke tilbud skal du sende? Hvilke kunder besøker du, hvilken dag? Hvilke aktiviteter prioriterer du? Du er flink til å følge opp hr. Hansen, som har vært kunde av selskapet i 27 år. Det fører til at du ikke har kapasitet til å komme i posisjon mot den nye konsernkunden. Du har fremgang, selv om du ikke er helt målrettet. Dette tyder på 80% Retning.

50% Resultat. Hvis vi leker litt med tallene, så kan vi konkludere med at en 80% Kultur fører til 50% Resultat (0,8x0,8x0,8=0,5). 50% Resultat! Noen ligger litt over, mens mange ligger langt under. Hvor ligger du i forhold til ditt potensiale? Hvordan ligger kollegaene dine an?

Pareto-prinsippet eller 80/20-regelen påstår at 20% av din tid står for 80% av resultatet. Vi tenker at 80% er godt nok, og at du dermed rekker mye på 20% av tiden. Hvis du nå introduserer – og aksepterer – en «OK-standard», så frigjør du en stor mengde tid til å utføre andre aktiviteter du ønsker å gjøre. Husk: Det perfekte er det godes fiende. Det tar mye tid, uten nødvendigvis å føre til bedre resultater.

Dette er åpenbart riktig, men for at du skal hente ut effekt må du da substituere kvalitet med kvantitet. Aksepterer du 80% kvalitet, har du anledning til å øke kvantiteten betraktelig.

Få gjort 5 ganger mer enn det du gjør i dag. Tenk deg følgende… i stedet for å gjøre én aktivitet 100%, så rekker du kanskje fem aktiviteter på 80%. I teorien vil det være mulig. Hvis du når 80% på 20% tid: 20%+20%+20%+20%+20%=100%.

Forutsetning: Du må jobbe annerledes enn i dag, og prioritere bedre. «Godt nok» er bedre enn «Perfekt».

 Ønsker du å være som de andre, så trenger du ikke å gjøre noe ekstra. Hvis du derimot ønsker å hente ut en større andel av potensialet ditt må du revurdere hvordan du jobber. Trolig er det mest å hente på å gjøre de riktige tingene (retning) og så øke kvantiteten. Det vil aldri bli 100%, men som regnestykket viser vil selv små prosentforbedringer (Kvantitet, Kvalitet, Retning) gi en stor effekt på bunnlinjen.

 Gjør det som skal til!

SHARE THIS STORY | |

Search

Recent Posts

Abonner på bloggen