Trainingbloggen

Atferdsøkonomi 2.0: Vi forklarer: «fixed» versus «growth mindset»

Innen atferdsøkonomi snakker vi ofte om «fixed» versus «growth» mindset. Her i denne artikkelen skal vi forklare mer om hva dette går ut på, samt vise til noen av eksemplene fra Atferdskonferansen 2018.

DJI_20180502_141904-313082-edited
BILDE: Ole Roterud, direktør for partnermarked i Microsoft, fortalte om hvor viktig kulturbyggingen er i Microsoft under Atferdskonferansen 2018. 

Kulturen i bedriften påvirker aksjekursen - growth mindset er lønnsomt

– Det finnes masse artikler og videoer, som forteller hvorfor aksjekursen til Microsoft har tredoblet seg på fire år som en direkte konsekvens av den kulturen Satya har vært med å drive frem, sa Ole Roterud da han fortalte om vekstbasert kultur, som er blitt en av bærebjelkene i Microsoft etter at Satya Nadella tok over som CEO. 

Ole Roterud fortalte at deres administerende direktør, Satya Nadella, hver måned videoblogger om «Growth mindset» og dermed ofte forteller sine ansatte hvor mye dette betyr for han. 
Se video fra Ole Roterud i Microsoft fra Atferdskonferansen 2018 hvor han forteller om dette her: 


 

Oppfordres til innovasjon

Hovedsakelig kan vi forklare en vekstfremmende kultur i en bedrift ved at denne kjennetegnes gjennom at de ansatte oppfordres til innovasjon, rask læring og endring. Denne ledelsesretningen refererer ofte til arbeidet til professor Carol Dweck og hennes bok Mindset: The New Psychology of Success (2007).

Dweck skiller her mellom det hun kaller vekstinnstilling («growth mindseth») og låst innstilling («fixed mindset»). Forskjellen kan enkelt beskrives slik: 

IMG_6580Tabellen er hentet fra boken «Mestringskoden» (2015) av Jon Ivar Johansen. 

Utvikling av "feiltastisk" kultur

Som leder: Desto mer du kontrollerer, dømmer og rangerer mennesker basert på kortsiktige prestasjoner og «flinkhet», desto mer negativt konformitetspress, lydighet og fryktkultur utvikles i bedriften («fixed mindset»). Altså det motsatte av innovasjon og utvikling av bedriften. Du tror også der at talent er forbundet med noe medfødt, og at mennesker kun i begrenset grad kan utvikles. 

Ledere i bedrifter som har utviklet en "feiltastisk" innstilling derimot, setter isteden høye og krevende mål for seg og sine ansatte, og med en forventning om at de vil feile i å nå dem. De vet at det å feile er en del av veien mot å nå målene, og de aksepterer at det å "feile seg frem" er den beste måten å skape fremskritt. («growth mindset»).

Hvis du er interessert i å lære mer og få konkrete eksempler på dette, anbefaler vi deg å laste ned del 4 i «Mestringskoden», som du her får gratis: 

Mestringskoden_atferdsøkonomi 
Vi i Training arrangerer også en del seminarer om dette tema. Følg med i våre sosiale kanaler: 

Facebook 

LinkedIn

Atferdskonferansen 2018: Growth mindset på norsk

Teoriene rundt fixed og growth mindset er en viktig del av en ny retning innen ledelse, nemlig atferdsøknomi. På Atferdskonferansen 2018 snakket CEO Torstein Harildstad fra Creuna Norden om growth mindset innen digitalisering, samt viktigheten av å våge å teste ut nye ideer, og å feile seg frem til bedre resultater. 

atferdskonferansen2018_2

Les oppsummert om Atferdskonferansen 2018 i vårt blogginnlegg om dette her: 

Atferdskonferansen 2018: «Det er en atferdsrevolusjon på gang»

SHARE THIS STORY | |

Søk

Nye artikler

Abonner på bloggen