TRAININGBLOGGEN

Atferdsøkonomi: Hvorfor trenger vi “dyttere”?

Vi vet i dag at tradisjonelle endringsprosesser ikke gir ønskede endringer. Flere undersøkelser dokumenterer at opp mot 70-90% av alle endringsprosesser ikke kan vise til  vesentlig endringer selv etter 2 år. Det være seg LEAN-prosesser, Ledertreninger eller for eksempel innføring av et nytt it-system.

Fellesnevneren er at tradisjonell tilnærming for å påvirke atferd ved å informere og øke menneskers innsikt slik at de handler ut fra rasjonell egeninteresse - feiler.

Vi som Atferdsøkonomer vet på den annen side at mennesker i mye større grad enn vi liker å tro styres av umiddelbar belønning. Vi liker å se på oss selv som rasjonelle, forutsigbare og fornuftige mennesker, selv om vi opptrer annerledes.

Løsningen er atferdsdesign - “dyttere”

Løsningen for å påvirke og endre atferd i ønsket retning er atferdsdesign. Vi bruker vår innsikt om menneskets forutsigbare irrasjonalitet til å endre kontekst og derved situasjonen rundt mennesket. Kontekst (fra latin: contextus, «sammenveving») er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand.

Adferdsøkonomi: Hvorfor treger vi “dyttere”?


Atferdsøkonomi er atferdsdesign. Det betyr å påvirker medarbeideres atferd gjennom å bevisst designe av den sosiale konteksten; systemer, regler og teknologi. Gjennom bevisst design av konteksten «dyttes» medarbeideres atferd ut av komfortsonen og til å gjennomføre beste praksis. På den måten oppnår vi at det blir lettere for den enkelte å gjennomføre selv krevende endringer.

Ved å designe selve arbeidskonteksten vil vi legge til rette for varige endringer. På den måten økes sannsynligheten betydelig for at nye vaner oppstår - og med nye vaner kommer også ønsket endring.


Ønsker du varige endringer? Da kan vi hjelpe deg.

SHARE THIS STORY | |

Search

Recent Posts

Abonner på bloggen