Full-Width.jpg

SalgsCoaching

En god salgstrener er gull verdt

Vi vil flytte individer fra se og høre - til å gjøre.  Kunnskap og kompetanse kan vi bygge opp gjennom kurs og trening. Men, ... for å lykkes med atferdsendring - å få individer til å gjøre noe nytt og bedre, så er coaching et uvurderlig verktøy. Gjennom riktig målrettet coaching har vi mulighet til å utvikle mennesker over et bredt spekter av ferdigheter. Hvordan skal vi lykkes med å ta i bruk best-case-practice? Hva passer best den enkelte?

Fordelene med coaching er mange; 80% av de som fikk ta del i coaching rapporterte at de opplevde forbedret arbeidsevne, økt effektivitet og økt selvtillit, 77% rapporterte bedre evne til å bygge opp gode relasjoner med kunder og kollegaer og 86% rapporterer at de har fått langt høyere utbytte enn forventet. (kilde: ICF 2009).

Coaching-Ledercoaching-5-steg.jpg

Det viktigste vi ser og opplever er at vi gjennom salgscoaching sikrer at våre kunder får trygget investeringen. 

Ta kontakt med oss, så forteller vi hvordan vi kan skape resultater hos dere. kontakt@training.no 

Coaching-Ledercoaching.jpg

Coaching har som mål å endre de interne tankeprosessene. Vi forteller deg altså ikke hva du skal tenke, men lærer deg til å være bevisst på at dine tanker - og følelser - styrer din handlinger. 

Vi tar steget videre fra ekstern påvirkning til intern dialog. Sistnevnte er nødvendig hvis vi skal ha håp om å skape varig endring. Dette er dette som gjør coaching så sterkt.

Det er mange elementer vi kan gjøre bruk av for å internalisere kompetanse. Mest vanlig er det å bruke 1 til 1 dialog, gruppedialog, samreiser og sammøter - gjerne i kombinasjon.

Coaching er ikke nødvendigvis riktig for alle, og det er derfor gjerne noe vi vurderer behovsprøvd hos ulike kunder.