Full-Width.jpg

Moment Training

Tren på det du trenger - når du trenger det!

Momenttrening er regelmessig og målrettet trening – et salgsutviklingsprogram over 12 måneder.

Momenttrening er et effektivt treningskonsept som opprinnelig ble utviklet av Per Stilling i 2009, og siden da er det levert mer enn 500 effektive salgstreninger i Norge og Sverige – for mer enn 2000 deltakere, i 400 selskaper.

Momenttrening består av 12 ulike treningsmoduler á 3 timer, støttet av e-læring før (forberedelse) og etter (oppfølgning). Målet med alle våre treninger er at deltakerne endrer adferd og at kundene våre får et økonomisk utbytte, og Momenttrening er en rimelig treningsform.

Momenttrening gir deltakerne tilgang til 12 treninger i 12 måneder for 12.000 kroner.

Momenttrening kalles derfor også for 12-12-12.

Du outsourcer ikke til Training, du insourcer treningshjelp, hvor nærmeste leder får en støttet coachingrolle, som forsterker læringsprosessen. 

Vi mener at det er takket være samarbeidet mellom Training og lederen at vi lykkes i å endre ansattes atferd. 

Tidligere deltakere melder om at de har hatt stort utbytte av treningene. 

Selgere som ønsker resultater velger oss.

Trening er nøkkelen og vi hjelper deg i prosessen fra å tenke det – til å gjøre det.

Kontakt oss for mere informasjon:  contact@training.no 

Moment-trening_Salgskurs.jpg

-----------------------------------------------------