Full-Width.jpg

Ledertrening

Gode ledere gir gode resultater

Overrasket?

Kanskje ikke. For med gode ledere kommer også bedre resultater. Men i en verden og et næringsliv i stadig raskere endring opplever mange at kravene i lederrollen endres.

Å være en god leder kommer ikke av seg selv.

Vi mener at ledelse er en ferdighet og ferdigheter kan læres.

Hvordan lykkes?

Skal du lykkes i en stadig mer kompleks verden er det essensielt at du har kompetansen som gjør at du kan fungere i jobben din og, nemlig, lede. 

Ved å delta på våre lederkurs får du innføring i ulike nøkkelkompetanser på flere ledelsesområder.

Våre lederprogrammer gjennomføres av erfarne ledere med bred faglig kompetanse.

"Å være en god leder kommer ikke av seg selv."

Få hjelp til å bli en enda bedre leder.

 

Ledere som ønsker resultater velger oss.

Riktig atferd er nøkkelen og vi hjelper deg i prosessen fra å tenke det – til å gjøre det.

Kontakt oss for mere informasjon - Klikk her!

Ledertrening-00.jpg

Hvorfor ledertrening?

Du vil få: 

  • Kunnskap om hvordan du kan lede andre og hvordan du kan bidra til å lage mer produktiv hverdag for deg og ditt team.
  • Kompetanse og innsikt i eget lederskap.
  • En nyttig "verktøykasse" med ulike verktøy og metoder for å skape endring og motivasjon.
  • Lære mer om deg selv og hvordan andre mennesker fungerer.

Ledertrening skal oppleves som nyttig og vekkende for den enkelte.

Ledertrening skal være lønnsomt

Programmet skal være lønnsomt og gi resultater - for den enkelte - og firmaet.

  • Ved å velge ledertrening hos oss sikrer du at de ansatte får en nyttig plattform å bygge videre på. 
  • Deltakerne får nyttige verktøy de kan bruke umiddelbart i egen hverdag. 
  • Deltakerne får et verdifullt nettverk av likesinnede i andre bransjer og sparre med.
  • De får innsikt i hvordan motivere seg selv og andre.